top of page
  • Yazarın fotoğrafıAv. Arb. M. Emrah ARIK

Kira Gelirlerinde Stopaj İndirimi


Bazı kira ödemelerine uygulanan gelir ve kurumlar vergisi stopaj oranı, 31.12.2020 tarihine kadar uygulanmak üzere, %10'a indirilmiştir.


31.07.2020 tarihli Resmi Gazete yayımlanan 2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gelir Vergisi Kanunu 94. maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu 15. maddesi kapsamında yer alan;

  • Gerçek kişilere yapılan kira ödemelerinden,

  • Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden,

  • Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden,

  • Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden,

tahsil edilecek olan gelir ve kurumlar vergisi stopaj oranı 31.12.2020 (bu tarih de dahil olmak üzere) tarihine kadar geçici olarak %20'den %10'a indirilmiştir.


Yeni bir düzenleme yapılmaması halinde 01.01.2021 tarihinden itibaren nakden ve hesaben yapılan kira ödemelerinde tekrar %20 oranı uygulanmaya devam olunacaktır.

19 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page